Welcome to Sign in | Help
in Search

Functie pentru convertirea numerelor in litere

Last post 06-12-2013, 12:05 PM by Valy Maties. 5 replies.
Sort Posts: Previous Next
 •  06-10-2013, 10:49 PM 9542

  Functie pentru convertirea numerelor in litere

  Va salut, stimati prieteni!
  Pentru un prim post as vrea sa postez o functie pe care am cautat-o dar nu am gasit o solutie 100% buna, si din punct de vedere gramatical, prin care valorile de pe o chitanta si nu numai sa fie transformate in litere.
  Pornind de la o idee gasita tot pe acest site (parca, nu mai stiu, am cautat in mai multe locuri) am creat functia aceasta:
  (este copiata direct din serverul meu)
  Sper sa ajute pe cineva!

  /****** Object:  UserDefinedFunction [dbo].[mvf_TraducereValori]    Script Date: 06/10/2013 22:37:57 ******/
  /****** Se utilizeaza astfel: SELECT dbo.mvf_TraducereValori(435678243827109809.99) sau in loc de valoare
  puneti un camp dintr-o tabela. Valoarea zecimalelor este tradusa doar pentru primele 2 cifre                   ******/
  /******  Realizat de Vali Maties ******/

  SET ANSI_NULLS ON
  GO

  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO

  CREATE function [dbo].[mvf_TraducereValori] (@valoare numeric(32,2))
  returns varchar(300)
  as
  begin
      -------------------------------------------------------------------------------------------
     
      declare @strval nvarchar(32),@lungime int=0,@retu varchar(300),@nivele int=0,@n1 int=0,@n2 int=0,@n3 int=0,
          @i int=0,@nivel varchar(3)
     
      set @strval=LTRIM(RTRIM(cast(cast(@valoare as bigint) as varchar(32))))
      if @valoare=0
          begin
              set @retu='ZeroLei'
              return @retu
          end
      declare @nivele_t table (nivel int,poz int,sg varchar(10),plural varchar(10))
          insert into @nivele_t values
              (1,1,'',''),
              (1,2,'Zece','Zeci'),
              (1,3,'Suta','Sute'),
              (2,1,'Mie','Mii'),
              (2,2,'Zece','Zeci'),
              (2,3,'Suta','Sute'),
              (3,1,'Milion','Milioane'),
              (3,2,'Zece','Zeci'),
              (3,3,'Suta','Sute'),
              (4,1,'Miliard','Miliarde'),
              (4,2,'Zece','Zeci'),
              (4,3,'Suta','Sute'),   
              (5,1,'Bilion','Bilioane'),
              (5,2,'Zece','Zeci'),
              (5,3,'Suta','Sute'),
              (6,1,'Biliard','Biliarde'),
              (6,2,'Zece','Zeci'),
              (6,3,'Suta','Sute')
      declare @gfem table(id int,nume varchar(10))
          insert into @gfem values
              (1,'O'),
              (2,'Doua'),            (3,'Trei'),
              (4,'Patru'),        (5,'Cinci'),
              (6,'Sase'),            (7,'Sapte'),
              (8,'Opt'),            (9,'Noua')
      declare @gmasc table(id int,nume varchar(10))
          insert into @gmasc values
              (1,'Unu'),
              (2,'Doi'),            (3,'Trei'),
              (4,'Patru'),        (5,'Cinci'),
              (6,'Sase'),            (7,'Sapte'),
              (8,'Opt'),            (9,'Noua')
      declare @gneu table(id int,nume varchar(10))
          insert into @gneu values
              (1,'Unu'),
              (2,'Doua'),            (3,'Trei'),
              (4,'Patru'),        (5,'Cinci'),
              (6,'Sase'),            (7,'Sapte'),
              (8,'Opt'),            (9,'Noua')
      declare @ex table (id int,nume varchar(10))
          insert into @ex values
              (1,'Un'),            (4,'Pai'),
              (6,'Sai')
     
      set @nivele=ceiling(LEN(@strval)/3.0)
      if @nivele>(select max(nivel) nivel from @nivele_t)
          begin
              set @retu='Valoare mult prea mare!'
              return @retu
          end
      set @retu=''
      set @strval=REPLICATE('0',(@nivele*3)-len(ltrim(rtrim(@strval))))+LTRIM(@strval)
      while @i<@nivele
          begin
              set @i=@i+1
              select @nivel=LEFT(RIGHT(@strval,3*((@nivele-@i)+1)),3)
              set @n1=SUBSTRING(@nivel,1,1)
              set @n2=SUBSTRING(@nivel,2,1)
              set @n3=SUBSTRING(@nivel,3,1)
              select @retu=@retu+
              case
                  when @n1<>0 and @n2<>0 and @n3<>0 then
                      (select nume from @gfem where id=@n1)+
                                              (Select case when @n1=1 then sg else plural end
                                                   from @nivele_t where nivel=(@nivele-@i)+1 and poz=3)+
                      case when @n2=1 then case when @n3 in (1,4,6) then (select nume from @ex where id=@n3)
                                 else case when @i<>@nivele then
                                      (select nume from @gneu where id=@n3)
                                      else (select nume from @gmasc where id=@n3) end
  end +'sprezece'
                          when @n2=6 then (select nume from @ex where id=@n2)+'zeciSi'+
                              (select nume from @gneu where id=@n3)
                          else (select nume from @gfem where id=@n2)+'zeciSi'+
                              case when @nivele>1 and (@nivele-@i)+1<>1 then
                                  (select nume from @gneu where id=@n3) else
                                  (select nume from @gmasc where id=@n3)
                                  end
                                   end+
                          (select plural from @nivele_t where nivel=(@nivele-@i)+1 and poz=1)
                  when @n1<>0 and @n2=0 and @n3<>0 then
                      (select nume from @gfem where id=@n1)+
                                              (Select case when @n1=1 then sg else plural end
                                                   from @nivele_t where nivel=(@nivele-@i)+1 and poz=3)+
                      (select nume from @gneu where id=@n3)+
                          (select plural from @nivele_t where nivel=(@nivele-@i)+1 and poz=1)
                  when @n1<>0 and @n2<>0 and @n3=0 then
                      (select nume from @gfem where id=@n1)+
                                              (Select case when @n1=1 then sg else plural end
                                                   from @nivele_t where nivel=(@nivele-@i)+1 and poz=3)+
                      case when @n2=1 then 'Zece'
                          when @n2=6 then (select nume from @ex where id=@n2)+'zeci'
                          else (select nume from @gfem where id=@n2)+'zeci' end+
                          (select plural from @nivele_t where nivel=(@nivele-@i)+1 and poz=1)       
                  when @n1=0 and @n2<>0 and @n3<>0 then
                      case when @n2=1 then case when @n3 in (1,4,6) then (select nume from @ex where id=@n3)
                                  else case when @i<>@nivele then
                                      (select nume from @gneu where id=@n3)
                                      else (select nume from @gmasc where id=@n3) end
  end +'sprezece'
                          when @n2=6 then (select nume from @ex where id=@n2)+'zeciSi'+
                              case when @i=@nivele then (select nume from @gmasc where id=@n3) else
                             
  (select nume from @gneu where id=@n3) end
                          else (select nume from @gfem where id=@n2)+'zeciSi'+
                              case when @i=@nivele then (select nume from @gmasc where id=@n3) else
                             
  (select nume from @gneu where id=@n3) end end+
                          (select plural from @nivele_t where nivel=(@nivele-@i)+1 and poz=1)   
                  when @n1=0 and @n2<>0 and @n3=0 then
                      case when @n2=1 then 'Zece'
                          when @n2=6 then (select nume from @ex where id=@n2)+'zeci'+
                              (select nume from @gneu where id=@n3)
                          else (select nume from @gfem where id=@n2)+'zeci' end+
                          (select plural from @nivele_t where nivel=(@nivele-@i)+1 and poz=1)
                  when @n1=0 and @n2=0 and @n3<>0 then
                        case when @i=nivele then
                            case when @n3<>1 then (select nume from @gmasc where id=@n3) else
                                (select nume from @ex where id=@n3) end else

                                (select nume from @gfem where id=@n3)+
                          (select case when @n3=1 then sg else plural end
                              from @nivele_t where nivel=(@nivele-@i)+1 and poz=1)                   
                  when @n1<>0 and @n2=0 and @n3=0 then
                      (select nume from @gfem where id=@n1)+
                                              (Select case when @n1=1 then sg else plural end
                                                   from @nivele_t where nivel=(@nivele-@i)+1 and poz=3)+
                      (select plural from @nivele_t where nivel=(@nivele-@i)+1 and poz=1)   
                  when @n1=0 and @n2=0 and @n3=0 then ''
                  end       
          end
          set @retu=@retu+case when @valoare=1 then 'Leu' else 'Lei' end
          -- Pana aici s-a tradus partea intreaga
         
          set @strval=right(CAST(@valoare as varchar(40)),2)
          if CAST(@strval as numeric(2,0))<>0
              begin
                  set @n1=SUBSTRING(@strval,1,1)
                  set @n2=SUBSTRING(@strval,2,1)
                  select @retu=@retu+'Si'+
                      case
                          when @n1=0 and @n2<>0
                              then case when @n2=1 then
                                      (select nume from @ex where id=@n2)+'Ban'
                                  else
                                  (select nume from @gmasc where id=@n2)+'Bani'
                                   end
                          when @n1<>0 and @n2=0
                              then case when @n1=1 then 'Zece'
                                      when @n1=6 then (select nume from @ex where id=@n1)+'zeci'
                                      else (select nume from @gfem where id=@n1)+'zeci' end+'Bani'
                          when @n1<>0 and @n2<>0
                              then case
                                      when @n1=1 then
                                          case
                                              when @n2 in (1,4,6,7) then
                                                  (select nume from @ex where id=@n2)+'sprezeceBani'
                                              else (select nume from @gmasc where id=@n2)+'sprezeceBani'
                                          end
                                      when @n1=6 then (select nume from @ex where id=@n1)+'zeciSi'+
                                          (select nume from @gmasc where id=@n2)+'Bani'
                                      else (select nume from @gfem where id=@n1)+'zeciSi'+
                                          (select nume from @gmasc where id=@n2)+'Bani'
                                  end
                                 
                      end
              end
         
      return @retu
      -------------------------------------------------------------------------------------------
  end
  GO  Un mic programator!
  Filed under: ,
 •  06-11-2013, 8:38 PM 9544 in reply to 9542

  Re: Functie pentru convertirea numerelor in litere

  Mulțumesc.

  De ce atunci când execut:

  SET NOCOUNT ON;
  SELECT [dbo].[mvf_TraducereValori](1230000000000000000) AS AlaBala
  SELECT [dbo].[mvf_TraducereValori](123000) AS Portocala

  obțin:

  AlaBala
  ------------------------
  Valoare mult prea mare!

  Portocala
  ------------------------
  NULL

  ?

  Apelez greșit funcția ?
 •  06-11-2013, 9:41 PM 9545 in reply to 9544

  Re: Functie pentru convertirea numerelor in litere

  În afară de problemele semnalate de Bogdan, am observat și următoarele valori la care se returnează rezultate incorecte dpdv gramatical:

  1: "OLei" în loc de "un leu"
  17: "SaptisprezeceLei" în loc de "șaptesprezece lei"
  22: "DouazeciSiDouaLei" în loc de "douăzeci și doi de lei"
  31200: "TreizeciSiUnuMiiDouaSuteLei" în loc de "treizeci și una de mii două sute de lei"

  Discuțiile mai vechi sunt aici, și aici.

  Răzvan
 •  06-12-2013, 8:49 AM 9546 in reply to 9545

  Re: Functie pentru convertirea numerelor in litere

  Hmmmm .... Se pare ca nu am luat in calcul toate cazurile ... Mda, cat despre greselile gramaticale le rezolv imediat. Pentru saptisprezece, e simpu, se scoate din tabela de exceptii, @ex, pozitia pentru 7 si in select unde @n-urile in (1,4,6,7) se lasa doar (1,4,6)...

  Cat despre 31200: "TreizeciSiUnuMiiDouaSuteLei" în loc de "treizeci și una de mii două sute de lei" ...
  Este o mie -> nu una mie (ca nu jucam una mie una tie), deci este treizecisiunu nu treizecisiuna! Treizecisiuna se foloseste in urmatorul caz: S-a nascut in a treizecisiuna zi din luna!
  Daca vrei sa pui "de", poti folosi, n-am vazut pe nici o chitanta pe nicaieri unde m-am dus si mi s-au taiat chitante sa scrie saptezecisitreiDEmii !

  B_gd_n[ ]Sahlean : Nivelul maxim pe care poate traduce este 6 (adica 6 x 3 =18 cifre - Care reprezinta nivelul de Biliarde, ca aici http://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_zecimal ) Am facut si aceasta modificare in tabela din cod, unde in loc de Biliard trecusem Trilion... Daca vrei mai multe nivele mai adauga in prima tabela si ai grija sa maresti si in parametrul functiei, precum si @strval-ul, daca e cazul!

  Am facut mici modificari, vizibile in cod! Sper sa fie toate situatiile!

  PS: Am uitat un lucru esential! Multumesc mult pentru feedback tuturor!

  Un mic programator!
 •  06-12-2013, 11:26 AM 9547 in reply to 9546

  Re: Functie pentru convertirea numerelor in litere

  "... una ție"

  De aici:
  http://ro.wikipedia.org/wiki/Elemente_problematice_ale_limbii_rom%C3%A2ne
  ”Chiar și la vorbitorii nativi de limba română, cu precădere la cei din mediile sociale defavorizate sau la vorbitorii anumitor graiuri, se întîlnesc cîteva greșeli frecvente în acordul gramatical:
  • Dezacordul dintre numeralul compus cu valoare adjectivală și substantivul determinat: doisprezece mii de euro în loc de douăsprezece mii de euro [...]”
 •  06-12-2013, 12:05 PM 9548 in reply to 9547

  Re: Functie pentru convertirea numerelor in litere

  E corect si "o primesc" Big Smile
  Am corectat functia, pentru greselile pe care le aveam facute, cu rosu , ca la scoala Big Smile .
  Cine vrea "DE" inainte de "LEI" poate pune conditia sa apara doar atunci cand valoarea este mai mare de 19.

  Un mic programator!
View as RSS news feed in XML
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems