Welcome to Sign in | Help
in Search

Ultimele 2 randuri in coloane

Last post 06-26-2012, 2:16 PM by B_gd_n[ ]Sahlean. 1 replies.
Sort Posts: Previous Next
 •  06-26-2012, 10:51 AM 9287

  Ultimele 2 randuri in coloane

  Salut
  Incerc sa extrag ultimele 2 randuri dintr-un tabel grupate pe un camp iar din cele 2 randuri sa iau o coloana
  Am reusit ceva de genul

  WITH Temp (RANK, CNP, Data, Suma)
  AS
  (
      SELECT ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY CNP ORDER BY f.pkey DESC) AS 'Rank',
             f.cnp,
             f.Data,
             f.Suma
      FROM   Facturi f
  )
  SELECT f1.cnp,
         f1.Data,
         f1.Suma AS actual,
         f2.Suma AS penultimul
  FROM   Temp f1,
         Temp f2
  WHERE  f1.Rank = f2.Rank - 1
         AND f1.CNP = f2.cnp
         AND f1.rank = 1
  UNION ALL
  SELECT f1.cnp,
         MIN(f1.Data) AS Data,
         SUM(f1.Suma)  AS actual,
         0 AS penultimul
  FROM   Temp f1
  GROUP BY
         cnp
  HAVING COUNT(f1.CNP) = 1

  dar am impresia ca este cam complicat, mai ales daca va trebui sa folosesc mai multe coloane.
  Aveti vreo idee mai simpla ?

   

  Sorin Sandu
 •  06-26-2012, 2:16 PM 9288 in reply to 9287

  Re: Ultimele 2 randuri in coloane

  Pp. că prin ultimele două rânduri înțelegi ultimele două înregistrări inserate.
  1) Dacă ai un câmp IDENTITY poți să folosești (demo online):
  CREATE TABLE Produs(
      ID INT IDENTITY(2,2) PRIMARY KEY,
      GrupaID INT NOT NULL,
      Denumire NVARCHAR(50) NOT NULL,
      PretUnitar NUMERIC(9,2) NOT NULL
  );

  INSERT    Produs (GrupaID, Denumire, PretUnitar)
  SELECT    1, 'A', 1.1
  UNION ALL
  SELECT    1, 'BB', 2.2
  UNION ALL
  SELECT    1, 'CCC', 3.3
  UNION ALL
  SELECT    2, 'D', 4.4
  UNION ALL
  SELECT    2, 'EE', 5.5
  UNION ALL
  SELECT    2, 'FFF', 6.6
  UNION ALL
  SELECT    2, 'GGGG', 7.7;

  SELECT    *
  FROM
  (
          SELECT    p.ID,
                  p.GrupaID,
                  p.Denumire,
                  p.PretUnitar,
                  ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY p.GrupaID ORDER BY p.ID DESC) RowNum
          FROM    dbo.Produs p
  ) src
  WHERE    src.RowNum <= 2
  ORDER BY src.ID


  Posibile probleme pot apare dacă sunt inserate valori explicite în câmpul $IDENTITY (vezi SET IDENTITY_INSERT):

  DELETE Produs
  WHERE ID = 2

  SET IDENTITY_INSERT dbo.Produs ON
  INSERT    Produs (ID, GrupaID, Denumire, PretUnitar)
  SELECT    2, 1, '*K*', 1.1
  SET IDENTITY_INSERT dbo.Produs OFF


  2) Dacă ai un câmp CreateDate / DataOraInserare DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE() atunci poți să folosești
  ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY p.GrupaID ORDER BY p.DataOraInserare DESC, p.ID DESC ) RowNum.
  Pentru că pot apare duplicate în câmpul DataOraInserare mai ai nevoie de un câmp care să-ţi asigure "reproductibilitatea" înregistrărilor astfel sortate şi filtrate.

  Şi în acest caz se pot insera/modifica ușor valori(le) DataOraInserare.
View as RSS news feed in XML
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems