Welcome to Sign in | Help
in Search

Clauza FOR XML

Last post 11-13-2006, 1:09 PM by ggciubuc. 2 replies.
Sort Posts: Previous Next
 •  10-19-2006, 10:57 AM 432

  Clauza FOR XML

  Clauza FOR XML

  Clauza FOR XML pentru instructiunea SELECT a fost introdusa in SQL Server 2000 si permite generarea de xml dintr-un  set de randuri. In SQL Server 2005 clauza este imbunatatita printre noutati fiind:

  §          directiva TYPE – care permite returnarea rezultatului generat de interogarea FOR XML in formatul xml

  §          directiva ELEMENTS pentru modul RAW  - valoarea fiecarei coloane este mapata folosind un sub-element al elementului <row> (SQL Server 2000 folosind atribute)

  §          specificarea unui nume pentru elementul <row>

  §          suport pentru valorile NULL – coloanele cu valori NULL pot genera empty elements (elemente vide) cu atribututul xsi:nil prin specificarea optiunii XSINIL

  §          generare schema – o data cu rezultatele interogarii se poate genera si o schema XSD pentru acestea folosind cuvantul cheie XMLSCHEMA

  §          modul PATH – permite specificarea numelor coloanelor folosind sintaxa similara limbajului XPATH pentru maparea valorilor generate in atribute, elemente etc.

  Exemple:

  USE AdventureWorks;

  GO

  --exemplu directiva TYPE

  SELECT ContactID AS Id_Contact,

  FirstName AS Prenume, LastName AS Nume

  FROM Person.Contact

  FOR XML AUTO, TYPE;

  -- exemplu directiva ELEMENTS

  SELECT ProductModelID AS Id_Model, Name AS Nume

  FROM Production.ProductModel

  FOR XML RAW, ELEMENTS;

  -- specificare nume pentru

  -- elementul <row>

  SELECT ProductModelID AS Id_Model, Name AS Nume

  FROM Production.ProductModel

  FOR XML RAW ('ProductModel');

  -- suport pentru valorile NULL

  SELECT ProductID AS Id_Produs, Name AS Nume, Color AS Culoare

  FROM Production.Product

  FOR XML RAW, ELEMENTS XSINIL;

  -- modul PATH

  SELECT ProductModelID AS "@Id_Produs",

         Name AS Nume

  FROM Production.ProductModel

  FOR XML PATH;


  Cristian Andrei Lefter, SQL Server MVP
  MCT, MCSA, MCDBA, MCAD, MCSD .NET,
  MCTS, MCITP - Database Administrator SQL Server 2005
  http://sqlserver.ro
  Filed under: ,
 •  10-23-2006, 8:17 PM 484 in reply to 432

  Re: Clauza FOR XML

  Pentru mai multe detalii puteti citi urmatorul articol: XML Best Practices for Microsoft SQL Server 2005

  Cristian Andrei Lefter, SQL Server MVP
  MCT, MCSA, MCDBA, MCAD, MCSD .NET,
  MCTS, MCITP - Database Administrator SQL Server 2005
  http://sqlserver.ro
 •  11-13-2006, 1:09 PM 863 in reply to 484

  Re: Clauza FOR XML

  Iata o alta resursa interesanta Teach yourself FOR XML in 5 minutes
  Gheorghe Ciubuc,SQL Server Influencer, MCP(SQL 2000), MCTS (SQL Server 2005) , OCA(Oracle 9i), Sybase(Brainbench)
View as RSS news feed in XML
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems