Welcome to Sign in | Join | Help
in Search

Numere in litere

Last post 11-12-2007, 11:43 AM by B_gd_n[ ]Sahlean. 8 replies.
Sort Posts: Previous Next
 •  11-07-2007, 12:50 PM 3214

  Numere in litere

  A incercat cineva sa transforme cifre in litere ca in chitante ?

  200 = douasutelei


  Sorin Sandu
 •  11-07-2007, 2:01 PM 3215 in reply to 3214

  Re: Numere in litere

 •  11-07-2007, 5:19 PM 3217 in reply to 3215

  Re: Numere in litere

  Ma interesa ceva in TSQL
  Sorin Sandu
 •  11-07-2007, 5:58 PM 3218 in reply to 3217

  Re: Numere in litere

  Da, am facut asa ceva. Nu pot spune ca este usor dar se poate. Depinde si cat de in detaliu vrei sa intrii cu asa ceva:

  • sa tii cont de gen <"două", "doi">
  • numarul maxim pe care doresti sa-l obtii <ai dat ca exemplu o chitanta asa ca ma gandesc la 5000 RON dar poate ai nevoie si in alta parte...milioane, miliarde>
  • doar partea intreaga sau si partea fractionata

   


  Cătălin D.
 •  11-07-2007, 9:33 PM 3219 in reply to 3218

  Re: Numere in litere

  Eu "votez" pentru o functie CLR  "scalar-valued"  dupa  algoritmul  recomandat de Bogdan. Poti folosi functia in scripturi TSQL.
 •  11-07-2007, 9:40 PM 3220 in reply to 3219

  Re: Numere in litere

  ...daca insa lucrezi pe SQL 2000...

  - "traduci" algoritmul lui Bogdan in TSQL (nu mi-ar placea sa fac asta...Smile)

  sau

  -  daca este posibil iti "faci treaba" intr-o aplicatie .NET, care va "sti" mai bine sa prelucreze siruri de caractere.

   

 •  11-12-2007, 1:16 AM 3265 in reply to 3220

  Re: Numere in litere

  Diana:

  ...daca insa lucrezi pe SQL 2000...

  - "traduci" algoritmul lui Bogdan in TSQL (nu mi-ar placea sa fac asta...Smile)

  sau

  -  daca este posibil iti "faci treaba" intr-o aplicatie .NET, care va "sti" mai bine sa prelucreze siruri de caractere.

   

  Necesitatea unui astfel de algoritm apare de regula atunci cand

  [1] se doreste tiparirea pe un document (pe o chitanta de exemplu) a respectivului text

  sau

  [2] se doreste afisarea intr-un formular a respectivului text.

  Solutia cea mai buna este - cred si eu -  implementarea intr-un limbaj de programare disponibil pe platforma .Net (C#, VB.Net, etc.). 

  Daca totusi se doreste implementarea in T-SQL (solutie pe care NU o recomand) se poate alege o solutie putin diferita, solutie orientata pe procesarea datelor din tabele (ca sa zic asa):

   

  CREATE TABLE Sute

  (

        Cifra TINYINT,

        Text VARCHAR(25),

        Biti SMALLINT

  )

  GO

  INSERT INTO Sute (Cifra,Text) VALUES (0,'')

  INSERT INTO Sute (Cifra,Text) VALUES (1,'UnaSuta')

  INSERT INTO Sute (Cifra,Text) VALUES (2,'DouaSute')

  INSERT INTO Sute (Cifra,Text) VALUES (3,'TreiSute')

  INSERT INTO Sute (Cifra,Text) VALUES (4,'PatruSute')

  INSERT INTO Sute (Cifra,Text) VALUES (5,'CinciSute')

  INSERT INTO Sute (Cifra,Text) VALUES (6,'SaseSute')

  INSERT INTO Sute (Cifra,Text) VALUES (7,'SapteSute')

  INSERT INTO Sute (Cifra,Text) VALUES (8,'OptSute')

  INSERT INTO Sute (Cifra,Text) VALUES (9,'NouaSute')

  GO

  UPDATE Sute SET Biti = POWER(2,Cifra)

  GO

   

  CREATE TABLE Zeci

  (

        Cifra TINYINT,

        Text VARCHAR(25),

        Biti SMALLINT

  )

  GO

  INSERT INTO Zeci (Cifra,Text) VALUES (0,'')

  INSERT INTO Zeci (Cifra,Text) VALUES (1,NULL)

  INSERT INTO Zeci (Cifra,Text) VALUES (2,'DouaZeci')

  INSERT INTO Zeci (Cifra,Text) VALUES (3,'TreiZeci')

  INSERT INTO Zeci (Cifra,Text) VALUES (4,'PatruZeci')

  INSERT INTO Zeci (Cifra,Text) VALUES (5,'CinciZeci')

  INSERT INTO Zeci (Cifra,Text) VALUES (6,'Saizeci')

  INSERT INTO Zeci (Cifra,Text) VALUES (7,'SapteZeci')

  INSERT INTO Zeci (Cifra,Text) VALUES (8,'OptZeci')

  INSERT INTO Zeci (Cifra,Text) VALUES (9,'NouaZeci')

  GO

  UPDATE Zeci SET Biti = POWER(2,Cifra)

  GO

   

  CREATE TABLE Unitati

  (

        Cifra TINYINT PRIMARY KEY,

        Text VARCHAR(25),

        Biti SMALLINT

  )

  GO

  INSERT INTO Unitati (Cifra,Text) VALUES (0,'') --daca nivelul este 0 atunci Text='Zero' altfel Text=''

  INSERT INTO Unitati (Cifra,Text) VALUES (1,'Unu')

  INSERT INTO Unitati (Cifra,Text) VALUES (2,'Doi')

  INSERT INTO Unitati (Cifra,Text) VALUES (3,'Trei')

  INSERT INTO Unitati (Cifra,Text) VALUES (4,'Patru')

  INSERT INTO Unitati (Cifra,Text) VALUES (5,'Cinci')

  INSERT INTO Unitati (Cifra,Text) VALUES (6,'Sase')

  INSERT INTO Unitati (Cifra,Text) VALUES (7,'Sapte')

  INSERT INTO Unitati (Cifra,Text) VALUES (8,'Opt')

  INSERT INTO Unitati (Cifra,Text) VALUES (9,'Noua')

  GO

  UPDATE Unitati SET Biti = POWER(2,Cifra)

  GO

   

  CREATE TABLE Nivele

  (

        Cifra TINYINT,

        Nr TINYINT, --1-singular, 2-plural

        Text VARCHAR(25),

        CONSTRAINT cp_nivele PRIMARY KEY (Cifra,Nr)

  )

  GO

  INSERT INTO Nivele (Cifra,Nr,Text) VALUES (0,1|2,'')

  INSERT INTO Nivele (Cifra,Nr,Text) VALUES (1,1,'UnaMie')

  INSERT INTO Nivele (Cifra,Nr,Text) VALUES (1,2,'Mii')

  INSERT INTO Nivele (Cifra,Nr,Text) VALUES (2,1,'UnMilion')

  INSERT INTO Nivele (Cifra,Nr,Text) VALUES (2,2,'Milioane')

  INSERT INTO Nivele (Cifra,Nr,Text) VALUES (3,1,'UnMiliard')

  INSERT INTO Nivele (Cifra,Nr,Text) VALUES (3,2,'Miliarde')

  INSERT INTO Nivele (Cifra,Nr,Text) VALUES (4,1,'UnBilion') --conform DEX http://dexonline.ro/search.php?cuv=bilioane

  INSERT INTO Nivele (Cifra,Nr,Text) VALUES (4,2,'Bilioane')

  INSERT INTO Nivele (Cifra,Nr,Text) VALUES (5,1,'UnTrilion') --conform DEX http://dexonline.ro/search.php?cuv=trilion

  INSERT INTO Nivele (Cifra,Nr,Text) VALUES (5,2,'Triloane')

  GO

   

  CREATE TABLE SuteZeciUnitati

  (

        BitiSute    SMALLINT,

        BitiZeci    SMALLINT,

        BitiUnitati SMALLINT,  

        Text              VARCHAR(25),

        TextX             VARCHAR(25),

        CONSTRAINT cp_sutezeciunitati PRIMARY KEY (BitiSute,BitiZeci,BitiUnitati)

  )

  GO

   

  INSERT INTO SuteZeciUnitati(BitiSute,BitiZeci,BitiUnitati,Text) VALUES (32767,POWER(2,0),32767,NULL)

   

  INSERT INTO SuteZeciUnitati(BitiSute,BitiZeci,BitiUnitati,Text) VALUES (32767,POWER(2,1),POWER(2,0),'Zece')

  INSERT INTO SuteZeciUnitati(BitiSute,BitiZeci,BitiUnitati,Text) VALUES (32767,POWER(2,1),POWER(2,1),'Unsprezece')

  INSERT INTO SuteZeciUnitati(BitiSute,BitiZeci,BitiUnitati,Text) VALUES (32767,POWER(2,1),POWER(2,2),'Doisprezece')

  INSERT INTO SuteZeciUnitati(BitiSute,BitiZeci,BitiUnitati,Text) VALUES (32767,POWER(2,1),POWER(2,3),'Treisprezece')

  INSERT INTO SuteZeciUnitati(BitiSute,BitiZeci,BitiUnitati,Text) VALUES (32767,POWER(2,1),POWER(2,4),'Patrusprezece')

  INSERT INTO SuteZeciUnitati(BitiSute,BitiZeci,BitiUnitati,Text) VALUES (32767,POWER(2,1),POWER(2,5),'Cincisprezece')

  INSERT INTO SuteZeciUnitati(BitiSute,BitiZeci,BitiUnitati,Text) VALUES (32767,POWER(2,1),POWER(2,6),'Saisprezece')

  INSERT INTO SuteZeciUnitati(BitiSute,BitiZeci,BitiUnitati,Text) VALUES (32767,POWER(2,1),POWER(2,7),'Saptesprezece')

  INSERT INTO SuteZeciUnitati(BitiSute,BitiZeci,BitiUnitati,Text) VALUES (32767,POWER(2,1),POWER(2,8),'Optsprezece')

  INSERT INTO SuteZeciUnitati(BitiSute,BitiZeci,BitiUnitati,Text) VALUES (32767,POWER(2,1),POWER(2,9),'Nouasprezece')

   

  INSERT INTO SuteZeciUnitati(BitiSute,BitiZeci,BitiUnitati,Text) VALUES (32767,32767^POWER(2,0)^POWER(2,1),POWER(2,0),NULL)

  INSERT INTO SuteZeciUnitati(BitiSute,BitiZeci,BitiUnitati,Text,TextX) VALUES (32767,32767^POWER(2,0)^POWER(2,1),32767^POWER(2,0),NULL,'Si')

  GO

   

  CREATE FUNCTION Nr2Text( @nr INT )

  RETURNS VARCHAR(255)

  BEGIN

        DECLARE @text VARCHAR(255)

        SET @text = ''

        --<procesare intreg>

        DECLARE @intreg VARCHAR(25),@i TINYINT

        SET @intreg = CAST(@nr AS VARCHAR(25))

        SET @intreg = CASE WHEN LEN(@intreg) % 3 <> 0 THEN  REPLICATE('0',3-(LEN(@intreg) % 3))+@intreg ELSE @intreg END

        SET @i = 1

   

        WHILE @i < LEN(@intreg)

        BEGIN

              --<procesare parte>

              DECLARE @parte CHAR(3),@nr_nivel TINYINT

              SET @parte = SUBSTRING(@intreg,@i,3)

              SET @nr_nivel = LEN(@intreg)/3 - @i/3 - 1

              IF ( @parte = '000' )

                    SET @text = @text + CASE WHEN @nr_nivel = 0 AND LEN(@intreg)=3 THEN 'Zero'ELSE '' END

              ELSE

                    IF ( @parte = '001' AND @nr_nivel <> 0 )

                          SET @text = @text + (SELECT TOP 1 N.Text FROM Nivele N WHERE N.Cifra = @nr_nivel AND Nr & 1 = 1)

                    ELSE

                          BEGIN

                                DECLARE @s SMALLINT, @z SMALLINT, @u SMALLINT

                                SET @s = POWER(2,CAST(SUBSTRING(@parte,1,1) AS TINYINT))

                                SET @z = POWER(2,CAST(SUBSTRING(@parte,2,1) AS TINYINT))

                                SET @u = POWER(2,CAST(SUBSTRING(@parte,3,1) AS TINYINT))

   

                                SET @text = @text + (SELECT TOP 1 S.Text + ISNULL(Z.Text,'') + COALESCE(SZU.Text,ISNULL(SZU.TextX,'')+U.Text) + N.Text AS Descriere

                                FROM Sute AS S, SuteZeciUnitati AS SZU, Zeci AS Z, Unitati AS U, Nivele AS N

                                WHERE S.Biti & @s = @s

                                      AND SZU.BitiZeci & @z = @z

                                      AND SZU.BitiUnitati & @u = @u

                                      AND Z.Biti & @z = @z

                                      AND U.Biti & @u = @u

                                      AND N.Cifra = @nr_nivel

                                      AND N.Nr & 2 = 2)

                          END

              --</procesare parte>

              SET @i = @i + 3

        END

        --</procesare intreg>

        RETURN @text

  END

  GO

   

  SELECT dbo.Nr2Text(1234567) AS Exemplu

  --UnMilionDouaSuteTreiZeciSiPatruMiiCinciSuteSaizeciSiSapte 

 •  11-12-2007, 10:16 AM 3267 in reply to 3265

  Re: Numere in litere

  Bogdan,

  E foarte interesantă ideea, dar din punct de vedere gramatical, rezultatul lasă de dorit ("DoiMilioaneMiiZero" ?). După cum scriam mai demult pe o altă listă de discuţii:

  Testul meu standard pentru un algoritm de acest gen, e dacă dă rezultatele următoare:

  unu
  o mie
  un milion
  două mii
  douăzeci şi două mii
  douăzeci şi una mii
  douăzeci şi unu milioane

  De fapt, nu mi-e clar dacă e corect "douăzeci mii" sau "douăzeci de mii" şi dacă
  se preferă "o mie" sau "una mie".
   

  Clarificări privind regulile referitoare la numerale în limba română pot fi găsite la http://en.wikipedia.org/wiki/Romanian_numbers. De exemplu, de acolo rezultă că e corect "o mie", respectiv "douăzeci de mii".

  Răzvan

 •  11-12-2007, 11:43 AM 3269 in reply to 3267

  Re: Numere in litere

  rsocol:

  Bogdan,

  E foarte interesantă ideea, dar din punct de vedere gramatical, rezultatul lasă de dorit ("DoiMilioaneMiiZero" ?). După cum scriam mai demult pe o altă listă de discuţii:

  Răzvan

  Smile Este un "feature".

  Glumesc evident. Observatia este corecta. Solutia am publicat-o in mesajul anterior.

View as RSS news feed in XML
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems