Welcome to Sign in | Help

Re: Functie pentru convertirea numerelor in litere

 •  06-12-2013, 11:26 AM

  Re: Functie pentru convertirea numerelor in litere

  "... una ție"

  De aici:
  http://ro.wikipedia.org/wiki/Elemente_problematice_ale_limbii_rom%C3%A2ne
  ”Chiar și la vorbitorii nativi de limba română, cu precădere la cei din mediile sociale defavorizate sau la vorbitorii anumitor graiuri, se întîlnesc cîteva greșeli frecvente în acordul gramatical:
  • Dezacordul dintre numeralul compus cu valoare adjectivală și substantivul determinat: doisprezece mii de euro în loc de douăsprezece mii de euro [...]”
View Complete Thread
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems