Welcome to Sign in | Help

Functie pentru convertirea numerelor in litere

 •  06-10-2013, 10:49 PM

  Functie pentru convertirea numerelor in litere

  Va salut, stimati prieteni!
  Pentru un prim post as vrea sa postez o functie pe care am cautat-o dar nu am gasit o solutie 100% buna, si din punct de vedere gramatical, prin care valorile de pe o chitanta si nu numai sa fie transformate in litere.
  Pornind de la o idee gasita tot pe acest site (parca, nu mai stiu, am cautat in mai multe locuri) am creat functia aceasta:
  (este copiata direct din serverul meu)
  Sper sa ajute pe cineva!

  /****** Object:  UserDefinedFunction [dbo].[mvf_TraducereValori]    Script Date: 06/10/2013 22:37:57 ******/
  /****** Se utilizeaza astfel: SELECT dbo.mvf_TraducereValori(435678243827109809.99) sau in loc de valoare
  puneti un camp dintr-o tabela. Valoarea zecimalelor este tradusa doar pentru primele 2 cifre                   ******/
  /******  Realizat de Vali Maties ******/

  SET ANSI_NULLS ON
  GO

  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO

  CREATE function [dbo].[mvf_TraducereValori] (@valoare numeric(32,2))
  returns varchar(300)
  as
  begin
      -------------------------------------------------------------------------------------------
     
      declare @strval nvarchar(32),@lungime int=0,@retu varchar(300),@nivele int=0,@n1 int=0,@n2 int=0,@n3 int=0,
          @i int=0,@nivel varchar(3)
     
      set @strval=LTRIM(RTRIM(cast(cast(@valoare as bigint) as varchar(32))))
      if @valoare=0
          begin
              set @retu='ZeroLei'
              return @retu
          end
      declare @nivele_t table (nivel int,poz int,sg varchar(10),plural varchar(10))
          insert into @nivele_t values
              (1,1,'',''),
              (1,2,'Zece','Zeci'),
              (1,3,'Suta','Sute'),
              (2,1,'Mie','Mii'),
              (2,2,'Zece','Zeci'),
              (2,3,'Suta','Sute'),
              (3,1,'Milion','Milioane'),
              (3,2,'Zece','Zeci'),
              (3,3,'Suta','Sute'),
              (4,1,'Miliard','Miliarde'),
              (4,2,'Zece','Zeci'),
              (4,3,'Suta','Sute'),   
              (5,1,'Bilion','Bilioane'),
              (5,2,'Zece','Zeci'),
              (5,3,'Suta','Sute'),
              (6,1,'Biliard','Biliarde'),
              (6,2,'Zece','Zeci'),
              (6,3,'Suta','Sute')
      declare @gfem table(id int,nume varchar(10))
          insert into @gfem values
              (1,'O'),
              (2,'Doua'),            (3,'Trei'),
              (4,'Patru'),        (5,'Cinci'),
              (6,'Sase'),            (7,'Sapte'),
              (8,'Opt'),            (9,'Noua')
      declare @gmasc table(id int,nume varchar(10))
          insert into @gmasc values
              (1,'Unu'),
              (2,'Doi'),            (3,'Trei'),
              (4,'Patru'),        (5,'Cinci'),
              (6,'Sase'),            (7,'Sapte'),
              (8,'Opt'),            (9,'Noua')
      declare @gneu table(id int,nume varchar(10))
          insert into @gneu values
              (1,'Unu'),
              (2,'Doua'),            (3,'Trei'),
              (4,'Patru'),        (5,'Cinci'),
              (6,'Sase'),            (7,'Sapte'),
              (8,'Opt'),            (9,'Noua')
      declare @ex table (id int,nume varchar(10))
          insert into @ex values
              (1,'Un'),            (4,'Pai'),
              (6,'Sai')
     
      set @nivele=ceiling(LEN(@strval)/3.0)
      if @nivele>(select max(nivel) nivel from @nivele_t)
          begin
              set @retu='Valoare mult prea mare!'
              return @retu
          end
      set @retu=''
      set @strval=REPLICATE('0',(@nivele*3)-len(ltrim(rtrim(@strval))))+LTRIM(@strval)
      while @i<@nivele
          begin
              set @i=@i+1
              select @nivel=LEFT(RIGHT(@strval,3*((@nivele-@i)+1)),3)
              set @n1=SUBSTRING(@nivel,1,1)
              set @n2=SUBSTRING(@nivel,2,1)
              set @n3=SUBSTRING(@nivel,3,1)
              select @retu=@retu+
              case
                  when @n1<>0 and @n2<>0 and @n3<>0 then
                      (select nume from @gfem where id=@n1)+
                                              (Select case when @n1=1 then sg else plural end
                                                   from @nivele_t where nivel=(@nivele-@i)+1 and poz=3)+
                      case when @n2=1 then case when @n3 in (1,4,6) then (select nume from @ex where id=@n3)
                                 else case when @i<>@nivele then
                                      (select nume from @gneu where id=@n3)
                                      else (select nume from @gmasc where id=@n3) end
  end +'sprezece'
                          when @n2=6 then (select nume from @ex where id=@n2)+'zeciSi'+
                              (select nume from @gneu where id=@n3)
                          else (select nume from @gfem where id=@n2)+'zeciSi'+
                              case when @nivele>1 and (@nivele-@i)+1<>1 then
                                  (select nume from @gneu where id=@n3) else
                                  (select nume from @gmasc where id=@n3)
                                  end
                                   end+
                          (select plural from @nivele_t where nivel=(@nivele-@i)+1 and poz=1)
                  when @n1<>0 and @n2=0 and @n3<>0 then
                      (select nume from @gfem where id=@n1)+
                                              (Select case when @n1=1 then sg else plural end
                                                   from @nivele_t where nivel=(@nivele-@i)+1 and poz=3)+
                      (select nume from @gneu where id=@n3)+
                          (select plural from @nivele_t where nivel=(@nivele-@i)+1 and poz=1)
                  when @n1<>0 and @n2<>0 and @n3=0 then
                      (select nume from @gfem where id=@n1)+
                                              (Select case when @n1=1 then sg else plural end
                                                   from @nivele_t where nivel=(@nivele-@i)+1 and poz=3)+
                      case when @n2=1 then 'Zece'
                          when @n2=6 then (select nume from @ex where id=@n2)+'zeci'
                          else (select nume from @gfem where id=@n2)+'zeci' end+
                          (select plural from @nivele_t where nivel=(@nivele-@i)+1 and poz=1)       
                  when @n1=0 and @n2<>0 and @n3<>0 then
                      case when @n2=1 then case when @n3 in (1,4,6) then (select nume from @ex where id=@n3)
                                  else case when @i<>@nivele then
                                      (select nume from @gneu where id=@n3)
                                      else (select nume from @gmasc where id=@n3) end
  end +'sprezece'
                          when @n2=6 then (select nume from @ex where id=@n2)+'zeciSi'+
                              case when @i=@nivele then (select nume from @gmasc where id=@n3) else
                             
  (select nume from @gneu where id=@n3) end
                          else (select nume from @gfem where id=@n2)+'zeciSi'+
                              case when @i=@nivele then (select nume from @gmasc where id=@n3) else
                             
  (select nume from @gneu where id=@n3) end end+
                          (select plural from @nivele_t where nivel=(@nivele-@i)+1 and poz=1)   
                  when @n1=0 and @n2<>0 and @n3=0 then
                      case when @n2=1 then 'Zece'
                          when @n2=6 then (select nume from @ex where id=@n2)+'zeci'+
                              (select nume from @gneu where id=@n3)
                          else (select nume from @gfem where id=@n2)+'zeci' end+
                          (select plural from @nivele_t where nivel=(@nivele-@i)+1 and poz=1)
                  when @n1=0 and @n2=0 and @n3<>0 then
                        case when @i=nivele then
                            case when @n3<>1 then (select nume from @gmasc where id=@n3) else
                                (select nume from @ex where id=@n3) end else

                                (select nume from @gfem where id=@n3)+
                          (select case when @n3=1 then sg else plural end
                              from @nivele_t where nivel=(@nivele-@i)+1 and poz=1)                   
                  when @n1<>0 and @n2=0 and @n3=0 then
                      (select nume from @gfem where id=@n1)+
                                              (Select case when @n1=1 then sg else plural end
                                                   from @nivele_t where nivel=(@nivele-@i)+1 and poz=3)+
                      (select plural from @nivele_t where nivel=(@nivele-@i)+1 and poz=1)   
                  when @n1=0 and @n2=0 and @n3=0 then ''
                  end       
          end
          set @retu=@retu+case when @valoare=1 then 'Leu' else 'Lei' end
          -- Pana aici s-a tradus partea intreaga
         
          set @strval=right(CAST(@valoare as varchar(40)),2)
          if CAST(@strval as numeric(2,0))<>0
              begin
                  set @n1=SUBSTRING(@strval,1,1)
                  set @n2=SUBSTRING(@strval,2,1)
                  select @retu=@retu+'Si'+
                      case
                          when @n1=0 and @n2<>0
                              then case when @n2=1 then
                                      (select nume from @ex where id=@n2)+'Ban'
                                  else
                                  (select nume from @gmasc where id=@n2)+'Bani'
                                   end
                          when @n1<>0 and @n2=0
                              then case when @n1=1 then 'Zece'
                                      when @n1=6 then (select nume from @ex where id=@n1)+'zeci'
                                      else (select nume from @gfem where id=@n1)+'zeci' end+'Bani'
                          when @n1<>0 and @n2<>0
                              then case
                                      when @n1=1 then
                                          case
                                              when @n2 in (1,4,6,7) then
                                                  (select nume from @ex where id=@n2)+'sprezeceBani'
                                              else (select nume from @gmasc where id=@n2)+'sprezeceBani'
                                          end
                                      when @n1=6 then (select nume from @ex where id=@n1)+'zeciSi'+
                                          (select nume from @gmasc where id=@n2)+'Bani'
                                      else (select nume from @gfem where id=@n1)+'zeciSi'+
                                          (select nume from @gmasc where id=@n2)+'Bani'
                                  end
                                 
                      end
              end
         
      return @retu
      -------------------------------------------------------------------------------------------
  end
  GO  Un mic programator!
  Filed under: ,
View Complete Thread
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems