Welcome to Sign in | Help

Re: backup pe o baza de date replicata

  •  04-22-2010, 8:08 AM

    Re: backup pe o baza de date replicata

    Nu. Agentul de replicare nu este nimic miraculos, este un client ordinar care se conecteaza si ruleaza niste query-uri in T-SQL. Nu exista nici o diferenta intre el si orice alta aplicatie conectata in acel moment.

    Cum opertiile de backup (full, diferential, log) nu necesita deconectarea clientilor,  ele nu necesita nici deconectarea vre-unui agent de replicare (log reader sau oricare alt agent). Integritatea tranzactiilor, la publisher sau la distributor sau la subscriberi, nu are nici ea nimic legat intr-un fel sau altul de operatiile de backup. 

    http://rusanu.com
View Complete Thread
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems