Welcome to Sign in | Help

TSQL to file text (from Phil Factor)

 •  01-26-2010, 2:22 PM

  TSQL to file text (from Phil Factor)

  Va salut,

  Tot studiind netul pentru a vedea cum se trimite rezultatul unui query intr-un fisier text, am descoperit (se pare) clasica
  procedura a dlui Phil Factor

  Insa procedura asta imi sterge tot fisierul text si pune rezultatul.
  Ce imi doresc este (si nu i-am dat de cap)  posibilitatea de a face sau append la fisier sau sa am fisierul gol inainte de rezultatul query-ului .
  Am atasat mai jos procedura unde am pus si un if unde am crezut ca ar fi linia esentiala pentru append sau write.Totusi se pare ca nu acolo
  ar fi.

  Aveti ceva sugestii, va rog?  ALTER
  PROCEDURE [dbo].[spWriteStringToFile]
  (
  @String Varchar(max), --8000 in SQL Server 2000
  @Path VARCHAR(255),
  @Filename VARCHAR(100),
  @writeOrAppend bit -- parametru pentru alegere Write sau Append file

  --
  )
  AS
  DECLARE @objFileSystem int
  ,@objTextStream int,
  @objErrorObject int,
  @strErrorMessage Varchar(1000),
  @Command varchar(1000),
  @hr int,
  @fileAndPath varchar(80)

  set nocount on

  select @strErrorMessage='opening the File System Object'
  EXECUTE @hr = sp_OACreate 'Scripting.FileSystemObject' , @objFileSystem OUT

  Select @FileAndPath=@path+'\'+@filename
  if @HR=0 Select @objErrorObject=@objFileSystem , @strErrorMessage='Creating file "'+@FileAndPath+'"'

  if @HR=0 execute @hr = sp_OAMethod @objFileSystem , 'OpenTextFile', @objTextStream OUT, @FileAndPath,8,True

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  -- probabil ca in loc de linia de deasupra ar trebui ceva ca mai jos unde 8 se pare ca e pt append si 2 pt write
  if
  @writeOrAppend=0 -- daca e 0 fac append, daca nu sterg fisierul ca sa fie curat
      if @HR=0 execute @hr = sp_OAMethod @objFileSystem , 'OpenTextFile', @objTextStream OUT, @FileAndPath,8,True
  else
      if @HR=0 execute @hr = sp_OAMethod @objFileSystem , 'CreateTextFile', @objTextStream OUT, @FileAndPath,2,True

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  if @HR=0 Select @objErrorObject=@objTextStream,
  @strErrorMessage='writing to the file "'+@FileAndPath+'"'
  if @HR=0 execute @hr = sp_OAMethod @objTextStream, 'Write', Null, @String

  if @HR=0 Select @objErrorObject=@objTextStream, @strErrorMessage='closing the file "'+@FileAndPath+'"'
  if @HR=0 execute @hr = sp_OAMethod @objTextStream, 'Close'

  if @hr<>0
  begin
  Declare
  @Source varchar(255),
  @Description Varchar(255),
  @Helpfile Varchar(255),
  @HelpID int

  EXECUTE sp_OAGetErrorInfo @objErrorObject,
  @source output,@Description output,@Helpfile output,@HelpID output
  Select @strErrorMessage='Error whilst '
  +coalesce(@strErrorMessage,'doing something')
  +', '+coalesce(@Description,'')
  raiserror (@strErrorMessage,16,1)
  end
  EXECUTE sp_OADestroy @objTextStream
  EXECUTE sp_OADestroy @objTextStream


View Complete Thread
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems