Welcome to Sign in | Join | Help
in Search

cum creez un folder in T-SQL (SQLServer 2000)

Last post 06-21-2007, 11:34 PM by ggciubuc. 26 replies.
Page 2 of 2 (27 items)   < Previous 1 2
Sort Posts: Previous Next
 •  06-07-2007, 11:22 AM 2045 in reply to 2044

  Re: cum creez un folder in T-SQL (SQLServer 2000)

  si mai am si problema ca nu pot folosi o cale mai lunga...care sa contina foldere a caror denumire este compusa dn spatii :)

  gen: SET @LocalBackUPPath = 'D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP' + @DBName

  in locul SET @LocalBackUPPath = 'D:\' + @DBName

  imi zice ca:

  'C:\Program' is not recognized as an internal or external command,
  operable program or batch file.

  asa arata procedura acum:

  ALTER       proc _BackUp_DBName_WinRAR
   @DBName nvarchar(50),
   @param bit Out

  as
  set @param=0

  declare
   @now    nvarchar(100),
   @luna    nvarchar(10),
   @LogicalBackup   nvarchar(300),
   @CaleBackup0   nvarchar(300),
   @CaleBackup   nvarchar(300),
   @strSQL   nvarchar(4000)

  declare
   @dataRef datetime,
   @month int,
   @year int

  set @dataRef=getdate()
  set @month = datepart(mm,@dataRef)
  set @year = datepart(yyyy,@dataRef)


  select @luna=cast(month(GETDATE()) as nvarchar(50))


  if len(@luna)=1 set @luna='0'+cast(@luna as nvarchar(50))

  set  @strSQL='mkdir "D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP\' + @DBName + '"'
  EXEC master..xp_cmdshell @strSQL

  -- Create a logical backup device for the full database backup
  set @now=cast(day(GETDATE()) as nvarchar(50))+''+@luna+''+cast(year(GETDATE()) as nvarchar(50))+'_'+cast(DATEPART(hour, GETDATE()) as nvarchar(50))+''+cast(DATEPART(minute, GETDATE()) as nvarchar(50))+''+cast(DATEPART(second, GETDATE()) as nvarchar(50))
  set @CaleBackup0='D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP\' + @DBName + '\'+ @DBName + '_'+ @now
  set @CaleBackup=@CaleBackup0+'.BAK'
  set @LogicalBackup= @DBName + '_'+ @now

  print 'EXEC master..sp_addumpdevice ''disk'', '''+@LogicalBackup+''', '''+@CaleBackup+''''
  exec('EXEC master..sp_addumpdevice ''disk'', '''+@LogicalBackup+''', '''+@CaleBackup+'''')
  -- Back up the full database
  exec('BACKUP DATABASE ' + @DBName + ' TO ' + @LogicalBackup)

  DECLARE  @LocalBackUPPath   nvarchar(255),
    @LocalBackUPDrive  nvarchar(128), 
    @TemplateFileName  nvarchar(255),
    @TemplateCharSeparator  nvarchar(128),
    @tmpSQL    varchar(8000),
    @tmpServer   varchar(8000),
    @PackerFileName   nvarchar(255),
    @PackFileName   nvarchar(255),
    @SetPasswordAutomatic  bit,
    @SetPasswordTo    nvarchar(64),
    @PackOptions   nvarchar(255),
    @FileExtention   nvarchar(32)

  SET @PackerFileName = '"C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe"'
  SET @PackOptions = 'a -df -ep -s -d4096 -rr -m5 -ri1'
  SET @LocalBackupDrive = 'D:'
  SET @LocalBackUPPath = '"' + 'D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP\' + @DBName
  SET @PackFileName=@LogicalBackup + '.RAR"' --+ @FileExtention

  SET @tmpServer='master.dbo.xp_cmdshell'
  SET @tmpSQL=@PackerFileName + ' ' + @PackOptions + ' ' +  @LocalBackUPPath + '\' + @PackFileName + ' ' + @LocalBackUPPath + '\' + @LogicalBackup + '"'
  EXEC master..xp_cmdshell @tmpSQL

  set @param=1

  return @param
  GO

 •  06-07-2007, 1:51 PM 2046 in reply to 2045

  Re: cum creez un folder in T-SQL (SQLServer 2000)

  Alex,

  Katalyn ţi-a mai spus că trebuie să foloseşti ghilimele (dacă numele fişierului/directorului conţine spaţii). Încearcă să foloseşti comanda dorită direct într-un Command Prompt şi după ce vezi că merge, gândeşte-te unde trebuie să pui ghilimelele în cod.

  Hint: în Command Prompt poţi folosi Tab pentru a completa denumirea unui fişier/director după ce scrii primele litere din denumirea lui.

  Răzvan 

 •  06-07-2007, 2:31 PM 2047 in reply to 2046

  Re: cum creez un folder in T-SQL (SQLServer 2000)

  am iincercat in comand prompt si merge super......dar cu sql-ul nu-mi dau seama de ce nu merge ca-mi formeaza stringul respectiv asa cum trebuie ....cu ghilimele cu tot ce trebuie (sau cel putin asa creed eu)....mai jos pun procedura daca vrei s-o testezi si tu.....nu trebuie decat rulata daca calea din procedura se potriveste si bineinteles database sa nu fie prea mare.....dar stiti voi mai bine ca mine ;)

   create proc _BackUp_DBName_WinRAR


   @DBName nvarchar(50),
   @param bit Out

  as
  set @param=0

  declare
   @now    nvarchar(100),
   @luna    nvarchar(10),
   @LogicalBackup   nvarchar(300),
   @CaleBackup0   nvarchar(300),
   @CaleBackup   nvarchar(300),
   @strSQL   nvarchar(4000)

  declare
   @dataRef datetime,
   @month int,
   @year int

  set @dataRef=getdate()
  set @month = datepart(mm,@dataRef)
  set @year = datepart(yyyy,@dataRef)


  select @luna=cast(month(GETDATE()) as nvarchar(50))


  if len(@luna)=1 set @luna='0'+cast(@luna as nvarchar(50))

  set  @strSQL='mkdir "D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP\' + @DBName + '"'
  EXEC master..xp_cmdshell @strSQL

  -- Create a logical backup device for the full database backup
  set @now=cast(day(GETDATE()) as nvarchar(50))+''+@luna+''+cast(year(GETDATE()) as nvarchar(50))+'_'+cast(DATEPART(hour, GETDATE()) as nvarchar(50))+''+cast(DATEPART(minute, GETDATE()) as nvarchar(50))+''+cast(DATEPART(second, GETDATE()) as nvarchar(50))
  set @CaleBackup0='D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP\' + @DBName + '\'+ @DBName + '_'+ @now
  set @CaleBackup=@CaleBackup0+'.BAK'
  set @LogicalBackup= @DBName + '_'+ @now

  print 'EXEC master..sp_addumpdevice ''disk'', '''+@LogicalBackup+''', '''+@CaleBackup+''''
  exec('EXEC master..sp_addumpdevice ''disk'', '''+@LogicalBackup+''', '''+@CaleBackup+'''')
  -- Back up the full database
  exec('BACKUP DATABASE ' + @DBName + ' TO ' + @LogicalBackup)

  DECLARE  @LocalBackUPPath   nvarchar(255),
    @LocalBackUPDrive  nvarchar(128), 
    @TemplateFileName  nvarchar(255),
    @TemplateCharSeparator  nvarchar(128),
    @tmpSQL    varchar(8000),
    @tmpServer   varchar(8000),
    @PackerFileName   nvarchar(255),
    @PackFileName   nvarchar(255),
    @SetPasswordAutomatic  bit,
    @SetPasswordTo    nvarchar(64),
    @PackOptions   nvarchar(255),
    @FileExtention   nvarchar(32)

  SET @PackerFileName = '"C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe"'
  SET @PackOptions = 'a -df -ep -s -d4096 -rr -m5 -ri1'
  SET @LocalBackupDrive = 'D:'
  SET @LocalBackUPPath = '"' + 'D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP\' + @DBName
  SET @PackFileName=@LogicalBackup + '.RAR"' --+ @FileExtention

  SET @tmpServer='master.dbo.xp_cmdshell'
  SET @tmpSQL=@PackerFileName + ' ' + @PackOptions + ' ' +  @LocalBackUPPath + '\' + @PackFileName + ' ' + @LocalBackUPPath + '\' + @LogicalBackup + + '.BAK' + '"'
  EXEC master..xp_cmdshell @tmpSQL

  set @param=1

  return @param

  GO

  P.S. super hintul ;)....multumesc

 •  06-07-2007, 2:58 PM 2048 in reply to 2047

  Re: cum creez un folder in T-SQL (SQLServer 2000)

  Se pare că e vorba de o limitare a xp_cmdshell-ului (pe care nici eu nu o ştiam). Books Online zice aşa: "command_string cannot contain more than one set of double quotation marks [...] If you have trouble with embedded spaces, consider using FAT 8.3 file names as a workaround."

  Drept urmare, încearcă:

  SET @PackerFileName = 'c:\progra~1\winrar\rar.exe'

  E recomandabil să foloseşti rar.exe în loc de winrar.exe, deoarece acesta din urmă are GUI care nu are unde să se afişeze (mai ales dacă dă vreo eroare).

  Din alt punct de vedere, ai putea să nu mai faci logical device-uri şi să foloseşti direct BACKUP TO DISK='nume fisier.bak'

  Răzvan

 •  06-07-2007, 3:12 PM 2049 in reply to 2048

  Re: cum creez un folder in T-SQL (SQLServer 2000)

  super tare....merge.....multumesc pt a nu stiu cata oara :)

  alex.

 •  06-21-2007, 11:19 AM 2133 in reply to 2048

  Re: cum creez un folder in T-SQL (SQLServer 2000)

  revin cu inca o rugaminte la aceasta procedura

  as vrea s-o continui si anume....dupa ce face arhiva

  1. sa faca o mapare catre un folder din retea  -- (NET USE)

  2. sa copieze arhiva in acest folder mapat din retea -- (COPY)

  3. sa stearga arhiva daca mutarea s-a facut cu succes -- (DEL)

  multumesc mult.

  alex.

   

 •  06-21-2007, 1:01 PM 2136 in reply to 2133

  Re: cum creez un folder in T-SQL (SQLServer 2000)

  Acum chiar ca trebuie design de package DTS !

  Gheorghe Ciubuc,SQL Server Influencer, MCP(SQL 2000), MCTS (SQL Server 2005) , OCA(Oracle 9i), Sybase(Brainbench)
 •  06-21-2007, 1:52 PM 2137 in reply to 2136

  Re: cum creez un folder in T-SQL (SQLServer 2000)

  eu am incercat sa fac ceva inspirat dintr-un alt exemplu....ceva de genul

  -- pentru serverele din lan se va folosi mapare la copiere

   SET @tmpServer='master..xp_cmdshell'

   SET @tmpSQL='NET USE x: \\' + @SysServerName + '\' + @ParentBackupDrive --+ SUBSTRING(@ParentBackupDrive,1,1) + '$'
   EXEC @tmpServer @tmpSQL

   SET @tmpSQL='COPY x:\' + ' ' + @PathToMove + + @PackFileName -- + @ParentBackupPath + '\' + @PackFileName
   EXEC @tmpServer @tmpSQL

  if @@error = 0
  begin
   SET @tmpSQL='DEL x:\' + @ParentBackupPath + '\' + @PackFileName
   EXEC @tmpServer @tmpSQL 
   EXEC @tmpServer 'NET USE x: /DELETE'
  end
  else
  begin
   EXEC @tmpServer 'NET USE x: /DELETE'
  end

  doar ca se impotmoleste la copy x:\

  :(

  alex.

  P.S. sunt sigur ca merge facut tot din procedura doar ca nu-mi dau seama ce nu fac bine.........

 •  06-21-2007, 2:17 PM 2138 in reply to 2137

  Re: cum creez un folder in T-SQL (SQLServer 2000)

  totul functioneaza super ok.....face si maparea respectivului folder (net use) dar cand incearca sa execute

  SET @tmpSQL='COPY x:\' + ' ' + '"' + @PathToMove + @PackFileName -- + '"' -- + @ParentBackupPath + '\' + @PackFileName
   EXEC @tmpServer @tmpSQL

  primesc eroarea:

  x:\*
  The system cannot find the file specified.
          0 file(s) copied.

  nu inteleg cum trebuie sa execute acest COPY.....syntaxa

  el formeaza acel @tmpSQL astfel:

  'COPY x:\ "D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP\TEST_20070621_141258.RAR"'

  care vad ca nici din comand prompt nu functioneaza?!?!!.....cum ar trebui sa creeze acest COPY?

  alex.

   

 •  06-21-2007, 2:44 PM 2139 in reply to 2136

  Re: cum creez un folder in T-SQL (SQLServer 2000)

  ggciubuc:
  Acum chiar ca trebuie design de package DTS !

  imi poti explica mai mult legat de cum trebuie sa arate acest DTS, daca e o varianta mai simpla....ma gandesc ca dupa ce se executa jobul care apeleaza procedura care face backupul si pe urma arhiva....sa se execute DTS-ul care sa mute respectivul file de pe diskul meu local pe un altul din retea (cu toate ca nu vad cum imi poate recunoaste arhiva respectiva daca in denumirae ei intra zi luna an ora minute secunde(acestea referinduse la ora la care se face backupul)......am ametit de tot:))) )

  alex.

 •  06-21-2007, 4:06 PM 2140 in reply to 2138

  Re: cum creez un folder in T-SQL (SQLServer 2000)

  merge :)

  SET @tmpServer='master..xp_cmdshell'

   SET @tmpSQL='NET USE X: \\' + @SysServerName + '\' + @ParentBackupPath
   EXEC @tmpServer @tmpSQL

   SET @tmpSQL='COPY ' +  @LocalBackUPPath + '\' + @PackFileName + ' X:\'
   EXEC @tmpServer @tmpSQL
   SET @tmpSQL='DEL ' +  @LocalBackUPPath + '\' + @PackFileName
   EXEC @tmpServer @tmpSQL 
   EXEC @tmpServer 'NET USE X: /DELETE'

  problema era una minora ca de obicei :)

  era "copy FisierDeCopiat CaleaUndeSeDOresteAfiCopiat"....nu invers :)

  alex

 •  06-21-2007, 11:34 PM 2141 in reply to 2139

  Re: cum creez un folder in T-SQL (SQLServer 2000)

  Nu, nu este simplu insa este mai sigur si ai la dispozitie instrumentar de sistem de operare Windows

  pentru operatiunile de add device / backup se foloseste "Execute SQL Task"
  iar pentru verificari/creari foldere , lansare rar, ActiveX Script Task in care se poate baga WMI

  Iata ce se poate scrie intr-un script VBScript

  ' Initialize variables.
  Dim cn As New ADODB.Connection

  Dim ServerName As String, DatabaseName As String, _
     UserName As String, Password As String

  ' Put text box values into connection variables.
  ServerName = "(local)"
  DatabaseName = "Northwind"
  UserName = sa
  Password = ""

  ' Specify the OLE DB provider.
  cn.Provider = "sqloledb"

  ' Set SQLOLEDB connection properties.
  cn.Properties("Data Source").Value = ServerName
  cn.Properties("Initial Catalog").Value = DatabaseName

  ' Decision code for login authorization type:
  ' Windows NT or SQL Server authentication.
  'If optWinNTAuth.Value = True Then
      cn.Properties("Integrated Security").Value = "SSPI"
  'Else
   '   cn.Properties("User ID").Value = UserName
   '   cn.Properties("Password").Value = Password
  'End If

  ' Open the database.
  cn.Open

  Dim cmd As New ADODB.Command
  Dim rs As New ADODB.Recordset

  'cn.Open "Provider=sqloledb;Data Source=MyServerName;" & _
  '   "Initial Catalog=northwind;User Id=sa;Password=;"

  'Prepare the user-defined function statement and execute the command.
  cmd.ActiveConnection = cn
  cmd.CommandText = "select * from region"
  Set rs = cmd.Execute
  MsgBox rs!RegionDescription
  rs.Close

  cn.Close
   

  dupa ce se face package-ul cu taskurile respective se pune intr-un job comanda urmatoare

  dtsrun /Sserver_name /Uuser_nName /Ppassword /Npackage_name /Mpackage_password

  Exista o baza de date de scripturi specifice prin care se poate monitoriza tot

  http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/scripts/default.mspx?mfr=true

  (ar fi o sursa de inspiratie pt scripturile ce ar trebui bagate in taskul ActiveX)


  Gheorghe Ciubuc,SQL Server Influencer, MCP(SQL 2000), MCTS (SQL Server 2005) , OCA(Oracle 9i), Sybase(Brainbench)
Page 2 of 2 (27 items)   < Previous 1 2
View as RSS news feed in XML
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems